मनाङ ङिस्याङ र चामे गाउँपालिका मा मोटरवाटो सुचारुमनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाको भ्रताङ देखी खाङ्सार सम्म र चामे गाउँपालिकाको तिमाङ देखी तलेखु सम्म नै मोटर वाटो सुचारु भएको हो ।

भिडियो सामाग्री: