कालो धन सेतो बनाउने बजेट को प्रस्ताब प्रती गम्विर ध्यानाकर्षण – ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालComments Box