दोर्दी गाउँपालिका दोस्रो गाउँसभाको तेस्रो अधिवेशन तेह्रौं गाउँ सभा-(फोटो फिचर)