परम्परागत ग्रामिण अर्थतन्त्र – लमजुङ, राईनास-१०, लामागाउँको चर्खा

आधुनिक शैलीका घर बनाउन सहज हुने भएपछि घुमाउने घर संकटमापरम्परागत ग्रामिण अर्थतन्त्र – लमजुङ, राईनास-१०, लामागाउँको चर्खा